Kategoria:WebMailClient

Z Net47 2.0
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Paczka została stworzona z źródeł pobranych z http://rainloop.net/.

Każdy może sobie wykonać ręcznie, pobierając źródło i instalując zgodnie z instrukcją na stronie.

W celu ułatwienia czynności wykonaliśmy paczkę.

System nie jest w żaden sposób ograniczony ani powiązany z tym klientem pocztowym. Każdy może zainstalować sobie dowolny, inny, wybrany przez siebie system pocztowy.

Spis treści

Instalujemy

yum install net47rainloop

Przechodzimy do katalogu

cd /etc/httpd/conf.d

Tworzymy plik np. poczta.conf o podanej poniżej zawartości, podstawiając w miejsca biura@domena.pl i poczta.domena.pl własną domenę:

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin biuro@domena.pl
  DocumentRoot /home/rainloop
  ServerName poczta.domena.pl
  ServerAlias www.poczta.domena.pl
  ServerPath /home/rainloop
  Options Includes execCGI
  <Directory "/home/rainloop/">
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride all
    Require all granted
  </Directory>
  ErrorLog "|/usr/sbin/cronolog /var/log/httpd/vhost/poczta.domena.pl/error_log-%Y%m%d"
</VirtualHost>

Przeładowanie

systemctl restart httpd

Konfiguracja klienta pocztowego

Adres: http://poczta.domena.pl/?admin

Login: admin

Hasło: 12345
 • Jak się zalogujemy, przechodzimy do zakładki General, ustawiamy język na polski.
 • Przechodzimy do zakładki Domains dodajemy własną domenę.
 • Resztę konfiguracji ustawiamy zgodnie z własnymi potrzebami.
 • Trzeba dodać adres IP do DNSa w rekordzie domena.pl
poczta.domena.pl. IN A IP_serwera
 • Zwiększamy rekord SOA i restartujemy DNS'a.

Obecnie w tej kategorii brak stron oraz plików.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Konfiguracja Systemu
Szablony
API
PostgreSQL
Narzędzia
MENU