Protokol serwisowy

Z Net47 2.0
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zmienne dotyczące protokołu zamknięcia zlecenia serwisowego

 • {$Finanse.Numer_dokumentu} = numer dokumentu np. 1/Prot_zamk/2019
 • {$Terminarz.ID} = 23
 • {$Terminarz.Typ} = typ zdarzenia np. Instalacja
 • {$Terminarz.Opis} = opis zdarzenia np. instalacja FTTH 50/5
 • {$Terminarz.DataDodania} = data dodania zdarzenia np. 01.01.2019
 • {$Terminarz.DataZdarzenia} = data rozpoczęcia realizacji zdarzenia np. 01.01.2019
 • {$Terminarz.LiczbaPrzeniesien} = łączna liczba przeniesień zdarzenia na inne terminy np. 2
 • {$Terminarz.Priorytet} = priorytet zdarzenia np. wysoki
 • {$Terminarz.DodanePrzez} = nazwa użytkownika, który dodał zdarzenie np. Jan Kowalski
 • {$Terminarz.Lider} = nazwa użytkownika będącego liderem zdarzenia np. Jan Kowalski
 • {$Terminarz.OpisZamkniecia} = opis zamknięcia zdarzenia np. zrealizowano instalację
 • {$Terminarz.DataZamkniecia} = data zamknięcia zdarzenia np. 01.01.2019
 • {$Terminarz.ZamknietePrzez} = nazwa użytkownika, który zamknął zdarzenie np. Jan Kowalski

Pętla pobierająca akcje wykonane w celu zrealizowania zdarzenia:

{foreach from=$Terminarz.Akcje item=Dane}{$Dane@key}{$Dane.Opis}{if $Dane.WinaKlienta=='t'}Tak{else}Nie{/if}{/foreach}

Pętla pobierająca usługi płatne:

{foreach from=$Terminarz.UslugiPlatne item=Dane}{$Dane@key}{$Dane.Opis}{$Dane.CenaBrutto}{/foreach}
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Konfiguracja Systemu
Szablony
API
PostgreSQL
Narzędzia
MENU