Dasan

Z Net47 2.0
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Konfiguracja urządzeń Dasan.

Spis treści

Instalacja modułu

Opis instalacji można znaleźć TUTAJ

Konfiguracja zmiennych systemowych

Konfigurujemy zmienne systemowe z kategorii: Dasan

Po skonfigurowaniu zmiennych wykonujemy restart modułu net47dasand poleceniem:

systemctl restart net47dasand

Konfiguracja SNMPv3

Krok po kroku

1. Utworzenie użytkownika SNMPv3.

 • Authentication MD 5 mode
 • Bez Privacy mode
Przykładowe polecenie
snmp user test md5 tajnehaslo

2. Utworzenie grupy.

 • v3 SNMP version 3
 • jako SECURITY należy podać nazwę wcześniej utworzonego użytkownika.
Przykładowe polecenie
snmp group GRUPATEST v3 test

3. Utworzenie widoku.

Przykładowe polecenie
snmp view WIDOK included 1.0
snmp view WIDOK included 1.3

4. Przypisanie widoku utworzonej grupie.

 • v3 SNMP version 3
 • auth
 • jako READ-VIEW, WRITE-VIEW, NOTIFY-VIEW należy podać wcześniej utworzony widok WIDOK.
Przykładowe polecenie
snmp access GRUPATEST v3 auth WIDOK WIDOK WIDOK

Przykładowa konfiguracja

snmp user test md5 tajnehaslo
snmp group GRUPATEST v3 test
snmp view WIDOK included 1.0
snmp view WIDOK included 1.3
snmp access GRUPATEST v3 auth WIDOK WIDOK WIDOK

Konfiguracja SSH

Krok po kroku

1. Logujemy się na OLT, wchodzimy na poziom enable i do shella komendą:

q sh ­-l

cd /etc/.ssh/          

echo 'nasz klusz z systemu' > authorized_keys
chmod 600 authorized_keys

Jako klucz podajemy zawartość zmiennej: DSA_public

2. Wykonujemy reload OLTA KONIECZIE!

Integracja z Radiusem

W sekcji gpon należy wykonać polecenie

onu auth radius-server host adres_IP key haslo

Gdzie:

 • adres_IP - adres IP radiusa
 • haslo - hasło do komunikacji
Przykładowe polecenie
onu auth radius-server host 75.75.90.8 key tajnehaslo123

Tworzenie profili

Przykładowe utworzenie profilu dla klientów (nazwa musi rozpoczynać się od numeru modelu). Wtedy w zwracanej liście będą wyświetlane profile dotyczące wybranego modelu.

onu-profile H645G-vlan51-Rameta create 
traffic-profile 1-port-51vlan 
apply

Przykładowe utworzenie profilu dla infrastruktury (nazwa musi kończyć się numerem modelu). Wtedy w zwracanej liście będą wyświetlane profile dotyczące wybranego modelu.

onu-profile 1port-vlan127-H645G create
 traffic-profile vlan127-1port
 apply

Konfiguracja portu PON

Przykładowa konfiguracja portu PON

gpon-olt 1
 olt bw-scheduler be-fairness-method guaranteed 
 olt auto-to-manual enable
 olt fec-mode us enable
 olt signal-check auto-onu-block enable
 olt srcmac-monitor enable auto-onu-block
 olt us-flow-mapping per-gem 
 onu inactive aging-time 7
 onu auth-control enable 
 discover-serial-number start 5
 onu auto-upgrade enable


Statystki/Wykresy siły sygnału oraz dystansu

Są pobierane co godzinę i przechowywane z okresu 1 roku.

W celu uruchomienia należy:

 • zainstalować moduł: net47statisticsd.
 • dodać klucz SSH na DASAN OLT w celu umożliwienia komunikacji z net47 poprzez SSH.
 • zdefiniować zmienne systemowe: DASAN_SSH_Port oraz DASAN_SSH_Login
 • do crontaba dodać wpis:
0	*	*	*	*	/home/net47/cron-script/DasanSignalDistanceStats.sh > /dev/null 2>&1
 • zrestartować moduł net47statisticsd:
systemctl restart net47statisticsd

Dodanie Dasana OLT w systemie net47

 • Dasana dodajemy w Urządzenia sieciowe -> Interfejsy
 • Konfigurujemy mu w interfejsach IP, Cechy (producent > Dasan) oraz SNMP.
 • Następnie możemy go dodać w NAS (Sieć->Network Access Server): wybieramy typ urządzenia Dasan oraz interfejs skonfigurowany we wcześniejszych krokach,
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Konfiguracja Systemu
Szablony
API
PostgreSQL
Narzędzia
MENU