GetLoad

Z Net47 2.0
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zapytanie:

//BEGIN//
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Net47>
	<Request>
		<Type>GetLoad</Type>
	</Request>
</Net47>
//BEGINEND//

Odpowiedź:

//BEGIN//
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Net47>
	<Request>
		<Type>GetLoad</Type>
		<GetLoad>
			<Load>43</Load> <!-- wyrażone w % użycia maszyny, na podstawie LoadAvg i ilości cpu --> <!-- może przekraczać wartość 100! --> <!-- cat /proc/cpuinfo |grep processor |wc -l -->
			<!-- (LoadAvg/Ilosc_CPU)*100 -->
		</GetLoad>
	</Request>
</Net47>
//BEGINEND//
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Konfiguracja Systemu
Szablony
API
PostgreSQL
Narzędzia
MENU