Instrukcja migracji

Z Net47 2.0
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Opis krok po kroku migracji systemu Net47 ze starej do nowej wersji.

W starym systemie

 • Porządkujemy grupy klientów, tworzymy jedną grupę do której należą firmy i tylko firmy w celu oddzielenia klienta detalicznego od firmy.
 • Wszystkie loginy PPoE, które nie są powiązane z taryfami dowiązujemy do taryf (np.taryfa friko). W szczególności chodzi o konta darmowe.
 • Porządkujemy taryfy, dobrym pomysłem jest usunięcie wszystkich nieużywanych lub pustych bez klientów.
 • Poprawiamy taryfy (opis)
 • Udostępniamy w starym systemie bazę do celów migracji opis poniżej.
  • Logujemy się do phpmyadmin na konto root do bazy (login i hasło znajdują sie na serwerze w pliku /root/instalator_net47.log).
  • W górnym menu wybieramy Użytkownicy lub Uprawnienia.
  • Klikamy w Edytuj uprawnienia dla użytkownika który ma dostęp do bazy, którą chcemy migrować.
  • W sekcji Dane użytkownika edytujemy wartość pola Host podając adres IP nowego systemu oraz klikamy przycisk Wykonaj w dolnym, prawym rogu.
 • Wyzerowanie reguł firewall'a (otwieramy na wszystkie połączenia):
iptables -F

Nowy system

 • Proponujemy stworzenie 2 maszyn wirtualnych pierwsza na stary system, druga na nowy. Po migracji systemu część danych jest pobierana ze starego sytemu np. pdf faktur.
 • Na maszynie wirtualnej przeznaczonej dla nowej wersji instalujemy CentOS w wersji 7 Minimal (64 bit)(można pobrać [ http://isoredirect.centos.org/centos/7/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-Minimal-1611.iso ]). Polecany system plików ext4 (partycja boot najlepiej na ext2). Nie zalecamy instalacji na systemie plików LVM osobom, które nie potrafią administrować takim systemem plików.

Przykładowy schemat podziału dysku:

  dysk 146GB
    system / (46GB)
    /home (100GB) (w /home są trzymane też pdfy z dokumentami, warto odrazu zrobić większą, żeby w przyszłości nie kombinować 
       jak tych danych przybędzie, kopie bazy tworzone z crona również domyślnie są trzymane w /home, więc jeśli niemamy 
       jakiegoś mechanizmu, który rotuje te backupy, albo wypycha np. po nfs na jakiś zasób to tego miejsca może szybko zabraknąć)
    /boot (wystarcza 500MB [pod warunkiem że nie trzymamy całej historii kerneli :)], w tej chwili niema konieczności 
       trzymania /boot na osobnej partycji, ale oczywiście można)

  macierz 2x146GB
    /var/lib/pgsql/ (tam jest sql, tak że tu trzeba by zamontować tą macierz z dwóch dysków 146GB)

  dysk 2TB
    /home/logi (domyślnie siedzą w /home/logi i do tego katalogu trzeba sobie podmontować dysk 2TB)
 • Film z procesem instalacji systemu: Film
 • Po zainstalowaniu CentOS wykonujemy polecenie:
yum upgrade

Wykonujemy reboot servera

 • Instalujemy system NET47 zgodnie z prezentacją: Prezentacja
yum install wget
wget http://repo.ostrog.net/config/net47_2/instalator/instalacja-centos.sh -O instalacja.sh
chmod 755 instalacja.sh
./instalacja.sh

Całość trwa około 20-30 minut w zależności od wydajności serwera i prędkości łącza.

 • Uwaga! Wersja DEMO systemu NET47 umożliwia uruchomienie systemu dla 100 komputerów, 10 telefonów i 5 telewizji. Uruchomienie systemu w wersji DEMO jest możliwe tylko wtedy gdy liczba komputerów, telefonów i telewizji przechowywanych w bazie jest równa lub mniejsza od podanych wartości. Dlatego przed wykonaniem migracji należy zgłosić się po klucz licencyjny, aby system działał poprawnie.
 • Konfiguracja wstępna wersji 2.0
system → Ustawienia systemu → Ustawienia systemowe → Zmienne systemowe

Przeglądamy całą sekcję i poprawiamy wszystkie zmienne, które trzeba m.in:

system → Ustawienia systemu → Ustawienia systemowe → Zmienne systemowe → Firma_Dane
system → Ustawienia systemu → Ustawienia systemowe → Zmienne systemowe → Finanse
 • Jeżeli zaistnieje taka konieczność modyfikujemy treść dla pozycji na FV dla wszystkich typów zobowiązań:
system → Ustawienia systemu → Ustawienia systemowe → Zmienne systemowe → Taryfy
 • Konfigurujemy połączenie ze starą wersją w celu przeniesienia danych:
system → Ustawienia systemu → Ustawienia systemowe → Zmienne systemowe → Migracja
 • Ustawiamy plany numeracyjne dla dokumentów:
system → Ustawienia systemu → Ustawienia Finansowe → Plany numeracyjne
 • Dodajemy Bank i konta bankowe
system → Ustawienia systemu → Ustawienia Finansowe → Konta bankowe

Jeżeli mamy konta masowe konfigurujemy, importowanie elixir:

system → Ustawienia systemu → Ustawienia systemowe → Zmienne systemowe → Bank
 • Zgodnie z własnymi potrzebami ustawiamy parametry terminarza:
system → Ustawienia systemu → Terminarz
 • Poprawiamy szablony e-mail
system → Ustawienia systemu → Szablony Email
 • Edytujemy stronę komunikatów
system → Ustawienia systemu → Komunikaty → Strona komunikatów
 • Jeżeli to konieczne edytujemy treść komunikatów i dane „Kontakt”
system → Ustawienia systemu → Komunikaty → Komunikaty systemowe
system → Ustawienia systemu → Komunikaty → Kontakt
 • Poprawiamy Szablony dokumentów:
system → Szablony dokumentów → Szablony dokumentów

Podmieniamy logotypy na wszystkich dokumentach oraz jeżeli to konieczne, poprawiamy treść.

 • Tworzymy grupy dokumentów (do umowy)
system → Szablony dokumentów → Grupy dokumentów
 • Rozpoczynamy migrację od przeniesienia użytkowników
Migracja → Podstawowe → Użytkownicy systemu
 • Po przeniesieniu login jest taki jak w starym systemie, hasło to net47, uzupełniamy brakujące dane:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Numery telefonów
  • Adres e-mail
 • Przenosimy pule IP
Migracja → Podstawowe → Pule adresowe IP
 • Przenosimy urządzenia NAS
Migracja → Podstawowe → Urządzenia NAS
 • Przenosimy grupy klientów
Migracja → Podstawowe → Grupy klientów
 • Ustawiamy domyślna grupę do której mają trafiać nowi klienci
system → Ustawienia systemu → Ustawienia systemowe → Zmienne systemowe → Klienci → CLIENT_default_group
 • Przypisujemy Grupy użytkowników systemu do grup klientów
Klienci → Grupy

Rozwijamy za pomocą + i wybieramy Dodaj grupę

 • Przenosimy kolejki helpdesk
Migracja → Podstawowe → Kolejki helpdesk
 • Przenosimy rejestry kasowe
Migracja → Podstawowe → Rejestry kasowe

Ustawiamy ID rejestru kasowego, do którego zostanie przypisane wyrównanie salda podczas migracji klientów

system → Ustawienia systemu → Ustawienia systemowe → Zmienne systemowe → Migracja → DEFAULT_cashreg
 • Przypisujemy użytkowników do rejestrów kasowych
system → Ustawienia systemu → Ustawienia finansowe → Rejestry kasowe
 • Przenosimy stawki podatkowe
Migracja → Podstawowe → Stawki podatkowe
 • Przenosimy domeny poczty
Migracja → Podstawowe → Domeny
 • Przenosimy zakresy numeracyjne VoIP (jeżeli występują)
Migracja → Podstawowe → Zakresy numeracyjne VoIP
 • Ręcznie przenosimy taryfy przy pomocy wygenerowanych skryptów
Migracja → Taryfy
 • Po przeniesieniu porządkujemy i uzupełniamy skrypty taryf (np. uzupełniamy opłatę aktywacyjną)
 • Importujemy klientów (klienci zostaną zaimportowani zgodnie z ustawieniami migracji )
system → Ustawienia systemu → Ustawienia systemowe → Zmienne systemowe → Migracja → MIGRACJA_all_customers

Jeżeli otrzymamy komunikat, że nie wszyscy klienci są przypisani do grup to musimy w bazie starego systemu utworzyć nową grupę klientów np."Usunięci" i przypisać tych klientów do tej grupy w czym pomoże wykonanie zapytania:

insert into customerassignments (customergroupid, customerid) select '23', id FROM customers WHERE deleted=1

gdzie w miejsce '23' podajemy id utworzonej grupy.

W nowym systemie tworzymy grupę klientów o takiej samej nazwie jak wcześniej utworzyliśmy w starym systemie czyli np."Usunięci".

!!UWAGA!! Zmigrowani będą wszyscy klienci aktywni oraz klienci usunięci, których saldo jest różne od zera.

 • Importujemy zobowiązania (automatycznie łączymy klientów z odpowiednimi taryfami)
Migracja → Zobowiązania
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Konfiguracja Systemu
Szablony
API
PostgreSQL
Narzędzia
MENU