Klient

Z Net47 2.0
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zmienne dotyczące danych klienta

 • {$Klient.ID} = 1234 -
 • {$Klient.Imie} = Jan -
 • {$Klient.Imie1} = Jan -
 • {$Klient.Nazwisko} = Kowalski -
 • {$Klient.Nazwisko1} = Kowalski -
 • {$Klient.NazwaFirmy} = SuperFirma -
 • {$Klient.Pesel} = 115156645614561 -
 • {$Klient.Pesel2} = 115156645614561 -
 • {$Klient.Nip} = 321510561651111 -
 • {$Klient.Telefon} = 112223334 -
 • {$Klient.TelefonGSM} = 698111222 -
 • {$Klient.Email} = abc@abc.pl - wszystkie adresy email klienta oddzielone przecinkiem
 • {$Klient.Regon} = 123123123 -
 • {$Klient.Reprezentant} = Jan Nowak -
 • {$Klient.Prokurent} = Jan Nowak -
 • {$Klient.Pelnomocnik} = Jan Nowak -
 • {$Klient.Pelnomocnictwo} = Jan Nowak -
 • {$Klient.TerminPlatnosci} = 4 -
 • {$Klient.KRS_EDG} = 12313123123123 -
 • {$Klient.NumerDowodu} = AMN111222 -
 • {$Klient.NumerDowodu2} = AMN111222 -
 • {$Klient.FakturaElektroniczna} = true -
 • {$Klient.KlientAdresInstalacji.Ulica} = Słowackiego -
 • {$Klient.KlientAdresInstalacji.Numer} = 4a -
 • {$Klient.KlientAdresInstalacji.Mieszkanie} = 2 -
 • {$Klient.KlientAdresInstalacji.KodPocztowy} = 11-222 -
 • {$Klient.KlientAdresInstalacji.Miasto} = Malutka Wioska -
 • {$Klient.KlientAdresInstalacji.Poczta} = Wieksza Wioska -
 • {$Klient.KlientAdresKorespondencji.Ulica} = Słowackiego -
 • {$Klient.KlientAdresKorespondencji.Numer} = 4a -
 • {$Klient.KlientAdresKorespondencji.Mieszkanie} = 2 -
 • {$Klient.KlientAdresKorespondencji.KodPocztowy} = 11-222 -
 • {$Klient.KlientAdresKorespondencji.Miasto} = Malutka Wioska -
 • {$Klient.KlientAdresKorespondencji.Poczta} = Wieksza Wioska -
 • {$Klient.KlientAdres.Ulica} = Słowackiego -
 • {$Klient.KlientAdres.Numer} = 4a -
 • {$Klient.KlientAdres.Mieszkanie} = 2 -
 • {$Klient.KlientAdres.KodPocztowy} = 11-222 -
 • {$Klient.KlientAdres.Miasto} = Malutka Wioska -
 • {$Klient.KlientAdres.Poczta} = Wieksza Wioska -
 • {$Klient.LoginBOK} = klient@katowicka -
 • {$Klient.HasloBOK} = 5151geag#GB -
 • {$Klient.Poczta.Login} = xxxxx@raciborz.net.pl - pierwszy dodany email klientowi
 • {$Klient.Poczta.Haslo} = ggasGAE*(G -
 • {$Klient.Poczta.POP_IMAP} = imap.twojasuperfirma.pl -
 • {$Klient.Poczta.POP_IMAP_port} = 110 -
 • {$Klient.Poczta.SMTP} = smtp.twojasuperfirma.pl -
 • {$Klient.Poczta.SMTP_port} = 587 -
 • {$Klient.Plec} = 0 -
 • {$Klient.Plec1} = 1 -
 • {$Klient.KlientTrzeciaStrona.Ulica} = Słowackiego -
 • {$Klient.KlientTrzeciaStrona.Numer} = 4a -
 • {$Klient.KlientTrzeciaStrona.Mieszkanie} = 2 -
 • {$Klient.KlientTrzeciaStrona.KodPocztowy} = 11-222 -
 • {$Klient.KlientTrzeciaStrona.Miasto} = Malutka Wioska -
 • {$Klient.KlientTrzeciaStrona.Poczta} = Wieksza Wioska -
 • {$Klient.KlientTrzeciaStrona.Nip} = 321510561651111 -
 • {$Klient.KlientTrzeciaStrona.Nazwa} = Wieksza Firma -
 • {$Klient.Atrybuty}-
Pętla pobierająca Arybuty - przykład użycia:
{foreach from=$Klient.Atrybuty item=Dane}{$Dane.Nazwa}{$Dane.Wartosc}{/foreach}

Develop

<Klient>
	<ID>1234</ID>
	<Imie>Jan</Imie>
	<Imie1>Jan</Imie1>
	<Nazwisko>Kowalski</Nazwisko>
	<Nazwisko1>Kowalski</Nazwisko1>
	<NazwaFirmy>SuperFirma</NazwaFirmy>
	<Pesel>115156645614561</Pesel>
	<Pesel2>115156645614561</Pesel2>
	<Nip>321510561651111</Nip>
	<Telefon>112223334</Telefon>
	<TelefonGSM>698111222</TelefonGSM>
	<Email>abc@abc.pl</Email>
	<Regon>123123123</Regon>
	<Reprezentant>Jan Nowak</Reprezentant>
	<Prokurent>Jan Nowak</Prokurent>
	<Pelnomocnik>Jan Nowak</Pelnomocnik>
	<Pelnomocnictwo>Jan Nowak</Pelnomocnictwo>
	<TerminPlatnosci>4</TerminPlatnosci>
	<KRS_EDG>12313123123123</KRS_EDG>
	<NumerDowodu>AMN111222</NumerDowodu>
	<NumerDowodu2>AMN111222</NumerDowodu2>
	<FakturaElektroniczna>true</FakturaElektroniczna>
	<Plec>0</Plec><!-- kobieta -->
	<Plec1>1</Plec1><!-- mężczyzna -->
	<KlientAdresInstalacji>
		<Ulica>Słowackiego</Ulica>
		<Numer>4a</Numer>
		<Mieszkanie>2</Mieszkanie>
		<KodPocztowy>11-222</KodPocztowy>
		<Miasto>Malutka Wioska</Miasto>
		<Poczta>Wieksza Wioska</Poczta>
	</KlientAdresInstalacji>
	<KlientAdresKorespondencji>
		<Ulica>Słowackiego</Ulica>
		<Numer>4a</Numer>
		<Mieszkanie>2</Mieszkanie>
		<KodPocztowy>11-222</KodPocztowy>
		<Miasto>Malutka Wioska</Miasto>
		<Poczta>Wieksza Wioska</Poczta>
	</KlientAdresKorespondencji>
	<KlientAdres>
		<Ulica>Słowackiego</Ulica>
		<Numer>4a</Numer>
		<Mieszkanie>2</Mieszkanie>
		<KodPocztowy>11-222</KodPocztowy>
		<Miasto>Malutka Wioska</Miasto>
		<Poczta>Wieksza Wioska</Poczta>
	</KlientAdres>
	<LoginBOK>klient@katowicka</LoginBOK>
	<HasloBOK>5151geag#GB</HasloBOK>
	<Poczta>
		<Login>xxxxx@raciborz.net.pl</Login>
		<Haslo>ggasGAE*(G</Haslo>
		<POP_IMAP>imap.twojasuperfirma.pl</POP_IMAP>
		<POP_IMAP_port>110</POP_IMAP_port>
		<SMTP>smtp.twojasuperfirma.pl</SMTP>
		<SMTP_port>587</SMTP_port>
	</Poczta>
	<KlientTrzeciaStrona>
		<Ulica>Słowackiego</Ulica>
		<Numer>4a</Numer>
		<Mieszkanie>2</Mieszkanie>
		<KodPocztowy>11-222</KodPocztowy>
		<Miasto>Malutka Wioska</Miasto>
		<Poczta>Wieksza Wioska</Poczta>
		<Nip>321510561651111</Nip>
		<Nazwa>Wieksza Firma</Nazwa>
	</KlientTrzeciaStrona>
</Klient>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Konfiguracja Systemu
Szablony
API
PostgreSQL
Narzędzia
MENU