StatisticWifiTime

Z Net47 2.0
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zmienna StatisticWifiTime określa czas w sekundach określający z jaką częstotliwością mają być przetwarzane statystki z Wifi.

Zmieniając wartość zmiennej należy pamiętać o uaktualnieniu Crontaba.

Wartość zmiennej musi być >= 60 i podzielna przez 60.

Podczas zmiany wartości zmiennej, wszystkie dotychczasowe pliki rrd zostają usunięte z dysku.


Przykładowa wartość zmiennej

600
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Konfiguracja Systemu
Szablony
API
PostgreSQL
Narzędzia
MENU