Users row all

Z Net47 2.0
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Spis treści

Informacje

Komunikacja odbywa się po sockecie szyfrowanym SSLv3 Domyślny port serwera Net47 to 2047 Jest to jedyna możliwość komunikacji z Net47

Przykładowe uzyskanie połączenia

openssl s_client -connect 127.0.0.1:2047 -ssl3

Struktura komunikacji

Struktura komunikacji opiera się o XML.

 • Początek transakcji oznaczamy
  //BEGIN//\n
  (\n jest znacznikiem klawisza [enter]) po rozpoczęciu sekcji BEGIN, podajemy zapytanie sformułowane w XML
 • Header:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 • Pierwsza sekcja w której zawarte będą wszystkie zadania (koniecznie nazwa Net47):
  <Net47>
  Zaczynamy właściwą transakcję (przykład logowania):
  • Podajemy SessionID (oczywiście przed zalogowaniem go nie posiadamy) [ char[32] ]
   	<SessionID></SessionID>
  • Sekcja Request, w niej zawierają się wszystkie zlecane zadania
   	<Request>
   • Zawartość Type definiuje iż będziemy spodziewać się sekcji o tej samej nazwie co zawartość (powtarzalne wielokrotnie), co odpowiada także typowi akcji:
    		<Type>Authorization</Type>
   • Zlecenie o nazwie wcześniej zdefiniowanego Type, jeśli pojawi się sekcja nie określona w Type, zostanie ona pominięta:
    		<Authorization>
    • Wartości wymagane dla autoryzacji:
     			<UserName>testowy</UserName>
     			<Password>testowy</Password>
   • Zamknięcie sekcji
    		</Authorization>
  • Zamknięcie sekcji
   	</Request>
 • Zamknięcie XML
  </Net47>
 • Jest jeszcze warunek ukończenia transakcji
  //BEGINEND//\n
  (\n jest znacznikiem klawisza [enter])

W tym momencie transakcja zostaje przetworzona, otrzymujemy [zwrotkę]#Zwrotka informującą nas o id kolejki zlecenia, lub w przypadku logowania otrzymamy od razu ID sesji

Zwrotka

Początek transakcji zwrotki jest oznaczony
//BEGIN//\n
 • Header:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 • Pierwsza sekcja w której zawarte będą wszystkie zadania:
  <Net47>
  • Request otwierający sekcje gdzie zawarte będą odpowiedzi:
   <Request>
   • Type realizuje tą samą funkcję jak przy zapytaniu:
    <Type>Authorization</Type>
   • Właściwa odpowiedź:
    <Authorization><SessionID>32a1e3c5b537d00e39ef15db9c0b6839</SessionID></Authorization>
  • Zamknięcie sekcji:
   </Request>
 • Zamknięcie sekcji:
  </Net47>
Zakończenie transakcji:
//BEGINEND//\n

Przykład zapytania wraz z odpowiedzią

//BEGIN//
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Net47>
	<SessionID>32a1e3c5b537d00e39ef15db9c0b6839</SessionID>
	<Priority>3</Priority>
	<Term>Short</Term>
	<Request>
		<Type>AuthorizationLogout</Type>
		<AuthorizationLogout>
			<SessionID>32a1e3c5b537d00e39ef15db9c0b6839</SessionID>
		</AuthorizationLogout>
	</Request>
</Net47>
//BEGINEND//


//BEGIN//
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Net47>
	<Request>
		<Type>QueueID</Type>
		<QueueID>
			<ID>5</ID>
		</QueueID>
	</Request>
</Net47>
//BEGINEND//
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Konfiguracja Systemu
Szablony
API
PostgreSQL
Narzędzia
MENU