ZTE

Z Net47 2.0
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

API było testowane na ZTE OLT C300 z wersją softu 2.0. Nie gwarantujemy działania na innych modelach sprzętu i wersjach softu.

Spis treści

Konfiguracja ZTE w systemie NET47

Ustawienia magazynu

Magazyn -> Zarządzanie magazynem -> Grupy towarowe

Dodajemy grupę:

ZTE GPON

Przechodzimy do:

Magazyn -> Zarządzanie magazynem -> Słownik towarów

Dodajemy towar np. ZTE ONU do utworzonej grupy ZTE GPON.


Po zrealizowaniu powyższych punktów, można przyjąć sprzęt (należy podać dla każdego dodawanego ONU SERIAL):

Magazyn -> Dostawa sprzętu

Wydanie końcówki klientowi

Po przyjęciu sprzętu na magazyn wydajemy końcówke ONU klientow:

Karta klienta -> Sprzęt kliencki -> Wydanie sprzętu (ikonka: koło zębate).

Zdefiniowanie ZTE OLT

Dodajemy ZTE OLT jako nowe urządzenie NAS typu ZTE

Sieć -> Network Access Server

SNMPv2c

Na urządzeniu ZTE OLT trzeba mieć uruchomiony protkół SNMP w wersji 2c. Podczas dodawania ZTE OLT do NAS należy podać skonfigurowane Community. Należy także dodać zmienną w ustawieniach sytemowych. Grupa ZTE zmienna: ZTE_community. W przypadku gdy dla dodanego OLTA nie podamy community będzie brana pod uwagę wartość z tej zmiennej.

Przykładowa konfiguracja SNMP:

snmp-server packetsize 8192
snmp-server engine-id mode mac
snmp-server access-list all
snmp-server group GroupPriv0 v3 priv read AllView
snmp-server group GroupPriv5 v3 priv read AllView write ViewPriv5
snmp-server group GroupPriv10 v3 priv read AllView write ViewPriv10
snmp-server group GroupPriv15 v3 priv read AllView write AllView
snmp-server community public view public rw
snmp-server view public 1 included 
snmp-server view AllView 1.2 included 
snmp-server view AllView 1.3 included 
snmp-server host 10.10.10.10 version 2c public enable NOTIFICATIONS target-addr-name zte isnmsserver udp-port 162 

Inna przykładowa konfiguracja: SNMP:

snmp-server location Warszawa
snmp-server trap-source 10.1.54.3
snmp-server packetsize 1400
snmp-server engine-id mode mac
snmp-server access-list ACL_SNMP
snmp-server group GroupPriv15 v3 priv read AllView write AllView
snmp-server group GroupPriv10 v3 priv read AllView write ViewPriv10
snmp-server group GroupPriv5 v3 priv read AllView write ViewPriv5
snmp-server group GroupPriv0 v3 priv read AllView
snmp-server community testowa view AllView rw
snmp-server view AllView 1.2 included
snmp-server view AllView 1.3 included
snmp-server view ViewPriv5 1.2 included
snmp-server view ViewPriv5 1.3 included
snmp-server view ViewPriv5 1.3.6.1.4.1.3902.1082.10.1 excluded
snmp-server view ViewPriv5 1.3.6.1.4.1.3902.1082.10.10 excluded
snmp-server view ViewPriv5 1.3.6.1.4.1.3902.1082.20.1 excluded
snmp-server view ViewPriv5 1.3.6.1.4.1.3902.1082.20.10 excluded
snmp-server view ViewPriv10 1.2 included
snmp-server view ViewPriv10 1.3 included
snmp-server view ViewPriv10 1.3.6.1.4.1.3902.1082.20.10 excluded

Konfiguracja końcówki ONU

Uwaga! Screeny zostały utworzone z wykorzystaniem ZTE OLT z software w wersji 1.x. Dla software 2.x mogą występować drobne, spowodowane zmianami systemowymi oraz sprzętowymi różnice.

Przechodzimy do karty klienta

Karta klienta -> Sprzęt kliencki -> Konfiguracja (ikonka z kluczem).

Dodanie końcówki do OLT

 • W otwartym oknie wybieramy NAS(OLT)
 • klikamy przycisk "Wyszukaj ONU na...".

Informacje


 • Jeżeli urządzenie ZTE ONU jest podłączone do ZTE OLT to powinno zostać znalezione bez żadnego problemu.
 • Wybieramy TypeName spośród dostępnej listy typów pobranej z ZTE OLT. Jeżeli ONU jest innego typu, to należy go "ręcznie" zdefiniować na ZTE OLT. Można także podać dodatkowe parametry typu np. Name, Desc itp jednak nie są one wymagane. Klikamy przycisk "Zapisz konfigurację..."
 • Jeżeli urządzenie jest już skonfigurowane po prostu zapisujemy.
 • Czekamy chwilę, aż system pobierze informacje o końcówce.

Zakładka Informacje

 • Zawiera podstawowe informacje o końcówce ONU.

Informacje

Zakładka Tcont

 • Umożliwia nam dodawanie Tcontów do końcówki ONU spośród tych które są zdefiniowane na ZTE OLT. Gdy brakuje jakiegoś tcont na liście należy go "ręcznie" zdefiniować na ZTE OLT. Można również usunąć Tcont z ONU.

Informacje

Informacje

Zakładka GEM Port

 • Umożliwia dodawanie oraz usuwanie GEM Portów.

Informacje

Informacje

Zakładka Service

 • Umożliwia dodawanie oraz usuwanie Serviców. Dodając Service należy zdefinować nazwę oraz podać Vlan.

Informacje

Zakładka VLAN Port

 • Umożliwia zarządzanie portami ONU np. ETH, WiFi itd.
  • Można zmienić Mode na: access, trunk, hybrid, transparent oraz none
  • Po określeniu odpowiedniego Mode można dodawać i usuwać VLANY w kolumnie VlanList.
  • Dla portów ETH można zdefiniować MVlanTagMode na: stripped, notStripped oraz translated.

Informacje

Zakładka Service Port

 • Umożliwia dodawanie/usuwanie Service Portów. Dodając serwis port należy podać dwa VLANy.

Informacje

Zakładka VPORT

Umożliwia:

 • Zmianę ConfMode na: access, trunk, hybrid
 • Zmianę wersji Igmp: v1, v2, v3
 • Włączenie/Wyłączenie Fast-Leave
 • Zdefiniowanie danego VPORT jako receive dla podanego MVlan na MVlanRecv (MVlan można wybrać z listy Mvlanów zdefiniowanych wcześniej na ZTE OLT)
 • Dla software v 1.x na OLT dopisywanie Vlanów.

Informacje

Zakładka MVlan

 • umożliwia dodawanie/usuwanie MVlanów z ZTE ONU.

Zakładka WanIP

 • tylko dla software 1.x na OLT.

Informacje

Zakładka MgmtIP

 • tylko dla software 1.x na OLT.

Informacje

Przycisk "Usuń konfigurację z OLT i powiązanie z NAS"

 • umożliwia usunięcie konfiguracji końcówki ONU oraz powiązania jej w bazie z NAS.

Przycisk "Restart ONU"

 • umożliwia wykonanie reboota ZTE ONU.


Statystki/Wykresy siły sygnału oraz dystansu

TYLKO SOFTWARE 1.x

Są pobierane co godzinę i przechowywane z okresu 1 roku.

W celu uruchomienia należy:

 • zainstalować moduł: net47statisticsd.
 • utworzyć (jeżeli jeszcze go nie ma) skrypt: /home/net47/cron-script/ZteSignalDistanceStats.sh o zawartości:
#!/bin/bash

/bin/su -l postgres -c "psql -d net47 -c \"SELECT network.getztesignaldistancestats();\" ";
 • do crontaba dodać wpis:
0	*	*	*	*	/home/net47/cron-script/ZteSignalDistanceStats.sh > /dev/null 2>&1
 • zrestartować moduł net47statisticsd:
systemctl restart net47statisticsd
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Konfiguracja Systemu
Szablony
API
PostgreSQL
Narzędzia
MENU